Snížení obsahu SÍRANŮ, CHLORIDŮ, ORGANICKÉHO ZNEČIŠTĚNÍ I DALŠÍCH NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK technologickými komplety reverzní osmózy, se zachováním optimální koncentrace minerálních látek a minimálním množstvím odpadních vod – ve zcela automatickém, bezobslužném režimu.

Reverzní osmóza je proces transportující vodu pod tlakem přes membránu, složenou z několika specielních vrstev. Membrána pracuje jako bariéra pro separované sole. Upravovaná voda je vysokým tlakem protlačována membránou formou difúze. Rozpuštěné látky jsou z membrány vymývány a  odváděny do odpadu.

Nové technologické komplety reverzní osmózy garantují nejen kvalitní pitnou vodu, ale i  optimální koncentraci minerálních látek a podstatně nižší množství odpadních vod, než dosud nabízené typy od zahraničních dodavatelů, ve zcela automatickém, bezobslužném režimu.

Exkluzivita naší nabídky spočívá v odstranění jakéhokoliv znečištění z upravované vody při zachování její plné biologické hodnoty