ZMĚKČENÍ VODY – snížení obsahu vápníku na optimální hodnotu pro lidský organismus i provoz vodního hospodářství – s automatickou regenerací ionexové filtrační náplně, včetně úpravy regeneračních pracích vod.

Vysoké koncentrace vápníku a hořčíku způsobují značné problémy v provoze vodného hospodářství ve formě tvorby nerozpustných úsad v potrubí studené a zvláště teplé vody, v bojlerech, sprchových růžicích i dalším zařízení, která přicházejí s „tvrdou“ vodou do přímého styku.

Z hlediska využití vody pro pitné účely je žádoucí zachovat v upravované vodě určitý minimální obsah vápníku a hořčíku, z důvodu zabezpečení její optimální biologické hodnoty.

Uvedené technologické komplety tuto skutečnost plně respektují a voda upravená nabízeným změkčením vykazuje požadovaný obsah vápníku a hořčíku v potřebném, volitelném množství. Změkčování vody se provádí průtokem vody filtračním zařízením se specielní iontoměničovou náplní.

Regenerace filtrační ionexové náplně po vyčerpání její pracovní kapacity se provádí roztokem chloridu sodného, specielně pro tyto účely upraveného.

Regeneraci lze provádět manuelně, nebo poloautomaticky – manuelním přesunem ovládacího pákového systému do příslušných poloh jednotlivých regeneračních stupňů. Rovněž nabízíme změkčovací komplety se zcela automatickým provozem regenerace ionexové filtrační náplně.

Změkčovací komplety dodáváme v několika alternativách, které se liší kapacitou daného zařízení i způsobem nastavování zcela automatického režimu provozu změkčovacího zařízení.

Velice pestrý sortiment změkčovacích kompletů umožňuje jejich využití v jednotlivých domácnostech, rodinných domcích, i průmyslových areálech. Velkokapacitními technologickými komplety lze rovněž zabezpečit optimální hodnoty vápníku a hořčíku v obecních i městských vodovodech.

I v tomto případě nabízíme technologickou úpravu regeneračních vod, s oddělením „čistých“ pracích vod od regeneračního koncentrátu.