Odstranění RADONU, SIROVODÍKU I SILNĚ AGRESIVNÍHO OXIDU UHLIČITÉHO technologickými komplety s minimálními energetickými nároky – ve zcela automatickém režimu.

Nabízené technologické zařízení – provzdušňovací věže s vestavbou, odstraňují z upravované vody radon, agresivní oxid uhličitý, sirovodík, amoniak, těkavé organické látky apod.

V technologii odželezování a odmanganování oxidují železo a mangan na filtrovatelné oxidy.

Odvětráváním oxidu uhličitého se zvyšuje hodnota pH upravované vody – snižuje se agresivita na kovy, se kterými přijde voda do přímého styku.

Provzdušňovací věž je stojatá nádoba čtvercového průřezu, sestávající z části patní, středových dílů s vestavbou a z části hlavové … uvedené části jsou spojené přírubami.

Upravovaná voda je přiváděna do hlavové části pláště, ventilátor pro dávku příslušného množství vzduchu do věže je umístěn v patní části pláště. Výška provzdušňovací věže je snadno nastavitelná libovolným počtem středových dílů s ohledem na typ a vstupní koncentraci látky, která je určena k separaci z upravované vody.

Množství upravované vody od 0,5 l/s do 64,0 l/s – kapacitu lze zvyšovat instalací několika technologických kompletů, vzájemně propojených. Široký sortiment technologických kompletů umožňuje úpravu vody v rodinných domcích, průmyslových a rekreačních objektech, včetně obecních a městských vodovodů.

Velice nízké provozní náklady na elektrickou energii!

Bezobslužný provoz – minimální nároky na údržbu!