Filtrace vody

Úkolem filtrace je odstranit z upravované vody nežádoucí látky a příměsi, případně vodu o některé prvky obohatit.

PÍSKOVÁ

Filtrační jednotky s náplní tříděného vodárenského písku zachytí jemné mechanické nečistoty. Písek vzhledem ke svojí adsorbční schopnosti odseparuje i částečky mikroskopických rozměrů, které se ve vodě jeví jako zákal, nebo opalescence.

AKTIVNÍ UHLÍ

Filtrace aktivním uhlím odstraní z upravované vody většinu látek organického i některé látky anorganického původu, např. pesticidy, těžké kovy apod. Odstraňuje rovněž chlor, nepříjemné pachy a podstatně zkvalitní vodu z hlediska chuťových vlastností.

DOLOMITICKÝ VÁPENEC

Filtrace dolomitickým vápencem zvyšuje hodnotu pH upravované vody, voda je obohacována o vápník a hořčík. Regenerace filtrační náplně se provádí protiproudně vodou – manuelně, poloautomaticky, nebo ve zcela automatickém režimu.

Dodáváme široký sortiment filtračních jednotek jak pro jednotlivé domácnosti, tak i pro úpravu vody v bytových kompletech, rekreačních objektech a pro centrální zásobování měst a  obcí.