Likvidace odpadních vod vznikajících při úpravárenském procesu

Úpravu vody ve smyslu snížení obsahu dusičnanů (bez navyšování hodnoty chloridů), síranů, případně snížení koncentrace vápníku a hořčíku na optimální hodnotu, včetně separace arsenu, antimonu, berylia, chromu, molybdenu a dalších látek nabízíme v několika alternativách.

Jejich nedílnou součástí je však i produkce technologických pracích a regeneračních vod, jejichž úprava i následná likvidace by měla být ve vztahu k životnímu prostředí nezbytnou podmínkou. Vzhledem k aktuálnosti této problematiky věnujeme v naší firmě řešení úpravy technologických pracích vod značnou pracovní kapacitu a tomu i odpovídající finanční prostředky.

Výsledkem jsou v prvé řadě nabízené technologie úpravy vody, které neprodukují odpadní vody s odstraňovanou látkou, např. separace arsenu, antimonu, berylia, chromu, molybdenu i  dalších látek. Sorbční hmotu s pevně vázaným separovaným mediem odveze po nasycení, tj. po vyčerpání její sorbční kapacity, dodavatel této technologie, tj. Inform Consult Aqua, s. r.  o. Příbram, který ji následně předá smluvně vázané zahraniční ekologické firmě k její likvidaci a současně provede naplnění technologického filtračního kompletu novým sorbentem. Z  hlediska provozovatele je tato technologie ve vztahu k vypouštění regeneračních pracích vod prakticky bezodpadová.

Součástí dalších nabízených technologií na úpravu vody, tj. snížení dusičnanů (bez navyšování chloridů), síranů i vápníku a hořčíku, je rovněž ekologická úprava regeneračních pracích vod. „Čisté“ prací vody z prvého a třetího stupně regenerace ionexové filtrační jednotky jsou ve zcela automatickém režimu odděleny od regeneračního koncentrátu (druhý stupeň regenerace). Instalované zařízení tak sníží množství regeneračních pracích vod na nezbytné minimum. Jejich ekologické zpracování nabízíme provozovatelům námi dodávaných technologických kompletů na úpravu vody v ČR i zahraničí.

Testovanou možností je vracení zmíněných vod, jejich akumulace a při následné regeneraci jejich opětovné použití. Jedinou nutností pro realizaci je čerpadlo a instalace akumulační nádrže o  objemu 1-2 m3 (podle velikosti filtru). Pouze z důvodu hygienického zabezpečení je možno instalovat malé UV zařízení, které vodu ošetří po stránce mikrobiologické. V případě instalací nových technologií s vracením pracích vod navíc oproti původnímu uspořádání aplikujeme praní upravenou vodou, která se doplní do akumulační jímky pracích vod. To umožňuje prodloužení pracovního cyklu filtrační ionexové náplně. Při praní surovou vodou obsahující odstraňované sloučeniny v původní vysoké koncentraci dochází již k iontové výměně a úměrnému zkrácení následující pracovní fáze.