Protikorozní ochrana systémů vodního hospodářství – potrubí studené a teplé vody, bojlery, sprchové komplety, výměníkové stanice, včetně postupné likvidace nerozpustných inkrustů – technologií SILIPHOS

Víte, co je SILIPHOS?

Seznamte se s naší nabídkou na ochranu potrubí pitné a užitkové teplé vody.

Celý vodovodní systém v rodinných domcích, průmyslových i veřejných objektech lze jednoduchým zařízením chránit proti korozi.

Instalované zařízení na vodovodním potrubí:

  • zabraňuje zanášení potrubí a hnědnutí vody
  • postupně uvolňuje usazeniny již částečně zarostlého potrubí
  • prodlužuje životnost potrubí, bojlerů, ohřívačů vody apod.
  • omezuje nutnost oprav i údržbu daného zařízení
  • snižuje náklady na elektrickou a tepelnou energii

Komplexní informace, prospektovou dokumentaci, dodávku zařízení, montáž, garance a další služby Vám zajistí jediný dodavatel pro Českou republiku, firma Inform Consult Aqua  s. r. o. Příbram.

  • Montujeme doplňující zařízení
  • Zajišťujeme rozbor vody před a po provedené aplikaci uvedené technologie
  • Zasíláme přípravek SILIPHOS pro doplňování zásobníku

Co získáte aplikací technologie SILIPHOS

Systém SILIPHOS nabízí ekonomickou cestu pro dlouhodobou ochranu rozvodů pitné a užitkové teplé vody. Aplikací této technologie je celý vodovodní systém domácností, průmyslových objektů či veřejných budov dlouhodobě chráněn proti korozi a tvorbě kotelního kamene. Zabraňuje zanášení potrubí i hnědnutí vody, postupně uvolňuje inkrusty již částečně zarostlého potrubí a  prodlužuje tak podstatně nejen životnost jeho, ale i životnost bojlerů, ohřívačů, výměníků, chladících systémů apod., jež jsou součástí vodovodního rozvodu. Snižuje se tak ve velké míře nutnost oprav a na údržbu takto zabezpečeného potrubí jsou kladeny nepoměrně menší nároky a to zejména finanční. Podstatnou část úspor rovněž tvoří úspory elektrické energie a tepelné energie. Jeden milimetr kotelního kamene totiž zvyšuje energetické náklady až o 15%. Použitím systémů na bázi technologie SILIPHOS lze u starších rozvodů zastavit korozi a další zanášení potrubí, neboť se na vnitřní stěně potrubí vytvoří ochranná vrstvička. Ta dokonale zabrání tvorbě dalších usazenin i v rozvodech z plastických hmot – také zde usazeniny obvykle vznikají.

Princip ochrany potrubí aplikací technologie SILIPHOS

SILIPHOS je čirá, sklovitá, omezeně rozpustná kombinace polyfosforečnanů a křemičitanů nejvyšší čistoty, sestávající ze 100% aktivní substance. Doporučená koncentrace v potrubí vodovodních systémů je 1 až 4 g směsi SILIPHOS v 1000 litrech vody. Tato koncentrace je naprosto vyhovující pro dosažení uvedeného efektu. Z hlediska zdravotního posouzení je technologie SILIPHOS prostá jakýchkoliv negativních účinků na lidský organismus. Fosfáty, jež tvoří podstatu směsi SILIPHOS, jsou totiž naprosto běžně obsaženy v takových potravinách, jako jsou např. ryby (9 g/kg), nebo dokonce žitný chléb (6 g/kg). Jsou nejen zdravotně nezávadné, pro lidský organismus jsou dokonce nepostradatelné.
Na vodovodní potrubí je instalován reaktor naplněný kuličkami SILIPHOS. Voda protékající tímto dávkovačem pak uvolňuje z kuliček stopové množství polyfosfátů. Vlastností těchto polyfosfátů je, že průtokem potrubím potahují jeho povrch vrstvičkou, která díky své nepropustnosti rapidně snižuje riziko tvorby koroze a současně zabraňuje, aby se na jejím hladkém povrchu uchytily usazeniny.

Postup při aplikaci a využívání technologie SILIPHOS

Reaktory SILIPHOS jsou instalovány na vodovodních systémech za vodoměrem. Velikost reaktoru je podmíněná průměrnou spotřebou vody za jednu hodinu. Pro běžný rodinný domek se spotřebou vody do 100 l za hodinu plně stačí reaktor s obsahem 2 kg náplně SILIPHOS. Pro větší budovy nebo průmyslové komplexy lze použít reaktory s objemem až 800 kg. Po provedené instalaci se reaktor SILIPHOS naplní kuličkami.
Při poklesu náplně o jednu třetinu celkového objemu se reaktor doplní. Četnost doplňování reaktoru je závislá na množství upravované vody. Zkušenosti ukazují, že doplňování reaktorů postačí opakovat v průměru po jednom až třech měsících.

Typy dávkovačů používaných v systémech SILIPHOS

Dávkovače SILIPHOS jsou vyráběny ve dvou základních typových řadách. Dávkovače pro objem od 0,5  do 5 kg z průhledných plastických hmot a dávkovače pro objem náplně od 10 do 800 kg s plášti ze specielních plastů.

Omezení použití systémů technologie SILIPHOS

Systémy SILIPHOS není možné použít tam, kde teplota trvale překračuje hranici 80 °C, tam kde karbonátová tvrdost upravované vody je vyšší než 360 mg/l nebo tam, kde koroze způsobovaná jinými substancemi, než CO2, O2 nebo chloridy, obzvláště, je-li elektrochemického původu (např. galvanicky se chovající spoje měď-železo).

Atesty a doporučení

Technologie SILIPHOS je používána ve všech vyspělých státech a je prostá negativních účinků na živý organismus. Toto stanovisko je jednoznačně potvrzeno světovou zdravotnickou organizací FAO/WHO. V České republice je technologie SILIPHOS včetně doplňujícího zařízení schválena příslušnými hygienickými orgány.

Distribuce, instalace a poradenství v oblasti využívání technologie SILIPHOS

Výhradní zastoupení výrobce systémů technologie SILIPHOS firmy BK Giulini Chemie (SRN) a  jejího subdodavatele firmy Giulio Gross (Itálie) v České republice má příbramská firma Inform Consult Aqua s. r. o., která Vám ochotně poskytne další doplňující informace o  této technologii, dodá Vám toto zařízení, zajistí instalaci a poskytne na toto zařízení potřebnou garanci.