Snížení obsahu DUSIČNANŮ – bez navyšování koncentrace chloridů nad limitované maximum 100,0 mg/l Cl - ve zcela automatickém režimu, včetně úpravy regeneračních pracích vod.

Snižování obsahu dusičnanů se v ČR i zahraničí provádí denitratačními filtry s  náplní anexu v chloridovém cyklu – obsah dusičnanů se snižuje na úkor stoupající koncentrace chloridů.

Vzhledem ke skutečnosti, že Vyhl. č. 252/2004 Sb. nepovoluje překročení koncentrace chloridů přes limitované maximum 100,0 mg/l Cl- jsou současné technologie v uvedeném chloridovém cyklu téměř nepoužitelné.

Nově aplikovaná technologie firmy Inform Consult Aqua s. r. o. Příbram odstraňuje výše uvedené nedostatky a garantuje při úpravě vody – snížení obsahu dusičnanů na vyhovující koncentraci i nepřekročení povoleného maxima chloridů přes limitovanou hranici 100,0 mg/l!

Stejně jako u technologií na snížení hodnoty síranů a celkového změkčení (snížení vápníku a hořčíku), nabízíme i v tomto případě předúpravu technologických pracích vod ve smyslu oddělení „čisté“ proplachové vody od solného koncentrátu.

PRO VELKOKAPACITNÍ SNIŽOVÁNÍ OBSAHU DUSIČNANŮ z upravované vody dodáváme širokou škálu technologických kompletů s poloautomatickým, nebo zcela automatickým způsobem regenerace filtrační náplně, která probíhá přímo v místě provozu instalovaného filtračního zařízení.

Automatika řídící jednotky filtru může být elektromechanická, nebo elektronická, promytí i  vlastní regenerace probíhá dle provozního režimu, který lze nastavit v závislosti na čase, nebo objemu upravené vody, případně jejich kombinaci.

Upravovaná voda před separací dusičnanů nesmí obsahovat mechanické nečistoty – odstraní se jednoduchým filtračním zařízením, celková tvrdost vody nesmí překročit 2,0 mmol/Ca+Mg.

Rovněž koncentrace železa a manganu upravované vody by neměla překročit hodnotu 0,3  mg/l. Uvedené kvalitativní atributy upravované vody lze bez větších problémů v případě potřeby docílit její příslušnou předúpravou.

PRO PRIVÁTNÍ VYUŽITÍ je zpravidla dostačující upravovat vodu, tj. snižovat obsah dusičnanů pouze u vody pro pití a vaření. Po vyčerpání pracovní kapacity filtrační vložky se výměnným způsobem za filtrační vložku regenerovanou zabezpečí další bezproblémový provoz filtru a vložka „nasycená dusičnany“ se odešle na adresu firmy Inform Consult Aqua s. r. o. k regeneraci.

Nabízíme zařízení ve dvou kapacitních alternativách, které v případě potřeby může být dále doplněno specielním filtrem pro odstranění chloru, organického znečištění, hliníku, arsenu apod.

Filtrační komplety pro snížení obsahu dusičnanů v domácnosti:

DNF 555 10“
DNF 555 20“ - s téměř dvojnásobnou kapacitou

  • zařízení pracuje bez nároku na přívod energie
  • vyměnitelná – regenerovatelná filtrační vložka – zajišťuje ICA s. r. o. Příbram
  • snižuje obsah dusičnanů o více než 95%
  • možnost instalace
    • na kuchyňskou linku s připojením na kohout studené vody s automatickým přepínáním průtoku přes filtr, nebo mimo něj
    • pod kuchyňskou linku s vyvedením samostatného chromového kohoutu s upravenou vodou na kuchyňskou linku
  • životnost filtračních náplní při nižším obsahu vápníku v upravované vodě