Zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody ve studnách, jímkách a vodojemech, dávkováním desinfekčního media dávkovači řady CHLOROZ bez potřeby elektrické energie

Jako jediný výrobce i dodavatel nabízíme v České republice i zahraničí dávkovače řady CHLOROZ, které bez jakékoliv energie dávkují zcela ojedinělým, nenáročným způsobem desinfekční medium SAVO do beztlakového prostředí pitné vody ve studnách, jímkách a  vodojemech.

K nabízené desinfekční technologii dodáváme mobilní chlor-test pomocí, kterého lze zcela jednoduchým způsobem stanovit obsah chloru v desinfikované vodě.

CHLOROZ je ucelená řada dávkovací techniky, která svojí komplexností umožňuje využití právě toho typu zařízení, které bude spolehlivě plnit požadavky Vyhl. č. 252/2004 Sb. na kvalitu pitné vody z hlediska její mikrobiologické nezávadnosti.

CHLOROZ EXTRA 5

  • obsah desinfekčního roztoku v zásobníku 5 litrů
  • pracovní poloha – zavěšen nad hladinu vody ve studni
  • délka pracovního cyklu na jedno naplnění při minimální dávce 2 kapky/min., tj. 0,2 ml/min. = cca 20 dnů

CHLOROZ EXTRA 10

  • obsah desinfekčního roztoku v zásobníku 10 litrů
  • pracovní poloha – zavěšen nad hladinu vody ve studni nebo instalován jako CHLOROZ EXTRA 50
  • délka pracovního cyklu na jedno naplnění při minimální dávce 2 kapky/min., tj. 0,2 ml/min. = cca 40 dnů

CHLOROZ EXTRA 50

  • obsah desinfekčního roztoku v zásobníku 50 litrů
  • pracovní poloha – postaven na okraji vodojemu, nebo jímky tak, aby dávkovaný roztok volně odkapával na hladinu desinfikované vody
  • délka pracovního cyklu na jedno naplnění při minimální dávce 4 kapky/min., tj. 0,4 ml/min. = cca 80 dnů

Dávkovače řady CHLOROZ

Maximální – provozní spolehlivost, minimální – obsluha a údržba!!!