Zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody dávkováním desinfekčního media - dávkování silně alkalických i silně kyselých roztoků pro úpravu hodnoty pH upravované vody – v závislosti na průtoku vody v plně automatickém režimu

Zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti pitné vody patří mezi její základní kvalitativní atributy. Optimální dávkování desinfekčních roztoků do upravované vody v přesně nastaveném množství je zabezpečeno technologickými komplety IWAKI (Japonsko). V závislosti na průtoku upravované vody, ve zcela automatickém režimu je do vody dávkováno nastavené množství desinfekčního média. Voda tak nemůže být přechlorována, ani bez měřitelné hodnoty volného chloru, který garantuje její mikrobiologickou nezávadnost. Nabízené technologické komplety IWAKI, lze rovněž použít pro dávkování silně alkalických roztoků (uhličitan sodný, hydroxid sodný), nebo silně kyselých roztoků (kyselina solná) pro technologickou úpravu hodnoty pH upravované vody.

Technologické komplety IWAKI, systémy pro dávkování kapalin do tlakového prostředí:

 • značný výběr technologických kompletů
 • široký rozsah dávkovaného množství
 • vysoká kvalita provedení
 • provozní spolehlivost při minimální obsluze a údržbě
 • dávkování kyselých i zásaditých medií
 • komplexní provozní řády pro obsluhu daného zařízení
 • bohaté příslušenství
  • elektrický snímač průtoku vody
  • zásobní nádrž na dávkovaný roztok s plovákovou signalizací hladiny
  • stojan pro upevnění čerpadla v pracovní vertikální poloze
 • nové typy dávkovací techniky IWAKI – EW
  • vodotěsná konstrukce
  • bodový externí vstupní signál
  • bodový „stop“ signál
  • dávkování se zpětnou vazbou na koncentraci chloru, nebo hodnoty pH
 • dále dodáváme
  • mobilní testy na stanovení chloru v desinfikované vodě
  • soupravy na stanovení hodnoty pH, železa, manganu, vápníku a hořčíku
  • desinfekční roztok SAVO (chemicky čištěný chlornan sodný)
  • alkalizační chemikálie (vodárenský dolomitický vápenec, uhličitan sodný, hydroxid sodný)
  • provozní chemikálie (chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný, manganistan draselný)