Dokonalé vyčištění studní, vodojemů, jímek, potrubí studené a teplé vody ekologickými přípravky a technikou CARELA

Naprosto dokonalé odstranění chemického a mikrobiologického znečištění i jinak neodstranitelných nerozpustných sedimentů ze studní, vrtů, vodojemů, potrubí studené a teplé vody i dalších zařízení, které přichází do přímého styku s vodou, mlékem, pivem a dalšími produkty.

Přednosti přípravků CARELA před jinými aplikacemi desinfekční a čistící technologie:

  • jednoduchá a rychlá aplikace jednotlivých přípravků CARELA
  • čistící a desinfekční procesy s využitím přípravků CARELA probíhají v jednom pracovním kroku
  • při manipulaci s přípravky CARELA nevznikají žádné obtížné, nebo škodlivé plyny a výpary
  • optimální působení přípravků CARELA na všechny druhy znečištění garantuje dokonalé odstranění chemického i mikrobiologického znečištění ve velice krátkém časovém intervalu
  • při použití přípravků CARELA odpadá neutralizace odpadních vod, které vznikají v průběhu čistícího procesu
  • aplikace přípravků CARELA garantuje i komplexní likvidaci velice zdravotně nebezpečných bakterií Legionella
  • vhodnost použití přípravků CARELA garantují hygienické atesty

S použitím specielní tlakové techniky aplikujeme bezchlorové ekologické přípravky:

CARELA BIO PLUS FORTE
Dvoukomponentní prostředek obsahující aktivní kyslík – rozpouští a uvolňuje všechny druhy usazenin organického i anorganického původu, včetně železa, manganu, vápníku, mikrobiologického znečištění apod.
Carela bio plus forte obsahuje vysoce účinný biocid, který již při nízké koncentraci vyčištěné zařízení spolehlivě desinfikuje.
Carela bio plus forte spolehlivě čistí a regeneruje i hydrogeologické podloží studen a zvyšuje tak i jejich celkovou vydatnost.

CARELA BIO PLUS
Dvoukomponentní prostředek obsahující aktivní kyslík – je vhodný k čištění a regeneraci zařízení, které je méně odolné vůči kyselinám i jiným agresivním sloučeninám.
Velice pozitivní je její typická kombinace efektivního, téměř bezzápachového použití s vysokou antiseptickou účinností.

CARELA BIO DES
Dvoukomponentní prostředek obsahující aktivní kyslík – je vhodný pro desinfekci nádrží, potrubí, studní a dalších zařízení.
Carela bio des naprosto dokonale odstraňuje bakterie, plísně a řasy, likviduje mikrobiologické usazeniny ze všech materiálů – např. oceli, litiny, PVC, betonu apod.